21:16:55 09-06-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành G Giả thuyết không và giả thuyết ngược lại

Giả thuyết không và giả thuyết ngược lại

Email In PDF.
Hai giả thuyết đối lập nhau trong kiểm định giả thuyết là Giả thuyết Không (ký hiệu là H0) và Giả thuyết Ngược lại (ký hiệu H1)
 

Tin mới nhất