09:29:29 30-03-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành Ư Ước lượng mô hình

Ước lượng mô hình

Email In PDF.
Sau khi mô hình đã được thiết lập và dữ liệu phù hợp đã được thu thập, nhiệm vụ chủ yếu của nhà nghiên cứu là ước lượng những thông số chưa biết của mô hình như tung độ gốc α, số hạng độ dốc β, trung bình và phương sai của phân bố xác suất của u. Phương trình ước lượng sau đó sẽ được sử dụng để kiểm định các giả thuyết hoặc dự báo các giá trị của biến phụ thuộc với những giá trị của biến độc lập cho trước.
 

Tin mới nhất