00:46:58 08-02-2023
Home Dictionary T Thu thập dữ liệu

Thu thập dữ liệu

E-mail Print PDF
Để ước lượng mô hình kinh tế mà một nhà nghiên cứu đưa ra cần có mẫu dữ liệu về các biến phụ thuộc và biến độc lập. Nếu nhà phân tích quan tâm đến việc giải thích sự biến thiên của biến phụ thuộc theo thời gian thì người này phải có các số đo tại các thời điểm khác nhau (gọi là dữ liệu chuỗi thời gian). Dữ liệu chéo/theo không gian đại diện cho số đo tại một thời điểm định trước. Dữ liệu bảng là sự kết hợp giữa dữ liệu chuỗi thời gian và dữ liệu chéo.
 

Latest News