08:25:56 30-03-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành S Số hạng ngẫu nhiên u

Số hạng ngẫu nhiên u

Email In PDF.
Số hạng ngẫu nhiên u đại diện cho các ảnh hưởng của các biến không có mặt trong mô hình hồi quy tuyến tính cũng như các ảnh hưởng của các tác động tồn tại không dự đoán được.
 

Tin mới nhất