08:39:09 30-03-2023
Home Dictionary S Số hạng ngẫu nhiên u

Số hạng ngẫu nhiên u

E-mail Print PDF
Số hạng ngẫu nhiên u đại diện cho các ảnh hưởng của các biến không có mặt trong mô hình hồi quy tuyến tính cũng như các ảnh hưởng của các tác động tồn tại không dự đoán được.
 

Latest News