08:46:04 30-03-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành M Mô hình hồi quy tuyến tính bội

Mô hình hồi quy tuyến tính bội

Email In PDF.
Mô hình hồi quy tuyến tính bội có dạng Y=α+β1X1+ β2X2++... βkXk++u. Thuật ngữ bội để chỉ rằng trong mô hình hồi quy tuyến tính có nhiều hơn một biến độc lập (biến giải thích) X.
 

Tin mới nhất