01:41:33 02-10-2023
Home Dictionary M Mô hình hồi quy tuyến tính đơn

Mô hình hồi quy tuyến tính đơn

E-mail Print PDF
Mô hình hồi quy tuyến tính đơn có dạng Y=α+βX +u, với α là tung độ gốc, β là độ dốc của đường thẳng, α+βX gọi là phần xác định của mô hình và là trung bình có điều kiện của Y theo X, số hạng u được gọi là phần ngẫu nhiên. Thuật ngữ đơn để chỉ rằng trong mô hình hồi quy tuyến tính chỉ có duy nhất một biến độc lập (biến giải thích) X.
 

Latest News