08:10:32 30-03-2023
Home Dictionary V Viên chức

Viên chức

E-mail Print PDF
Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. Ví dụ: Bác sĩ, giảng viên, nghiên cứu viên… làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là viên chức.
 

Latest News