21:36:04 04-06-2023

Tờ trình

Email In PDF.
Tờ trình là văn bản mà nội dung chủ yếu là đề xuất một vấn đề nào đó lên cơ quan cấp trên; phê chuẩn về chủ trương, phương án, chế độ chính sách, tiêu chuẩn, định hướng hoặc sửa đổi chế độ, chính sách.
 

Tin mới nhất