03:14:02 22-01-2022
Home Dictionary T Tờ trình

Tờ trình

E-mail Print PDF
Tờ trình là văn bản mà nội dung chủ yếu là đề xuất một vấn đề nào đó lên cơ quan cấp trên; phê chuẩn về chủ trương, phương án, chế độ chính sách, tiêu chuẩn, định hướng hoặc sửa đổi chế độ, chính sách.
 

Latest News