03:30:52 01-10-2023

Quyết định

Email In PDF.
Quyết định là hình thức văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản cá biệt dùng để các cơ quan Nhà nước và các Nhà chức trách thực hiện thẩm quyền của mình trong việc quy định các vấn đề thuộc chủ trương, chính sách, chế độ, bộ máy quản lý, nhân sự…
 

Tin mới nhất