02:37:23 01-10-2023
Home Dictionary Q Quyết định

Quyết định

E-mail Print PDF
Quyết định là hình thức văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản cá biệt dùng để các cơ quan Nhà nước và các Nhà chức trách thực hiện thẩm quyền của mình trong việc quy định các vấn đề thuộc chủ trương, chính sách, chế độ, bộ máy quản lý, nhân sự…
 

Latest News