15:39:04 06-06-2023
Home Dictionary T Thông cáo

Thông cáo

E-mail Print PDF
Thông cáo là văn bản do cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước dùng để công bố một quyết định hay một sự kiện quan trọng.
 

Latest News