01:58:57 10-06-2023
Home Dictionary C Công tác văn thư

Công tác văn thư

E-mail Print PDF
Công tác văn thư bao gồm các công việc về soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý văn bản và tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức; quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư.
 

Latest News