08:01:20 30-03-2023
Home Dictionary V Văn bản chuyên môn, kỹ thuật

Văn bản chuyên môn, kỹ thuật

E-mail Print PDF

Văn bản chuyên môn: là loại văn bản mang tính chất đặc thù thuộc nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực như: Thống kê; Kế hoạch; Tài chính; Ngân hàng; Vật tư; Y tế…

Văn bản khoa học kỹ thuật: là văn bản được ban hành trong các lĩnh vực như: Kiến trúc; Xây dựng; Công nghệ; Cơ khí; Bản đồ; Khí tượng… hình thức văn bản thường ở các dạng như: Bản vẽ thiết kế; Đồ án; Bản canh; Băng ghi âm; ghi hình; phim ảnh…
 

Latest News