11:11:55 27-09-2023
Home Dictionary V Văn bản áp dụng pháp luật

Văn bản áp dụng pháp luật

E-mail Print PDF

Văn bản áp dụng pháp luật là văn bản của cơ quan có thẩm quyền quản lý hành chính nhà nước, căn cứ vào văn bản quy phạm pháp luật để ban hành, được áp dụng một lần để giải quyết những vụ việc cụ thể.

Ví dụ: Quyết định Số:  510/QĐ-UBND ngày  03  tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh.
 

Latest News