22:54:23 09-06-2023
Home Dictionary V Văn bản

Văn bản

E-mail Print PDF
Văn bản là một phương tiện ghi thông tin và truyền đạt thông tin bằng ngôn ngữ (hay ký hiệu) nhất định.
 

Latest News