01:42:19 01-10-2023
Home Dictionary M Marketing xanh

Marketing xanh

E-mail Print PDF
Marketing xanh (Green Marketing) bao gồm hàng loạt các hoạt động doanh nghiệp từ thay đổi thiết kết sản phẩm, quy trình sản xuất, bao bì đóng gói, kể cả hoạt động quảng cáo… nhằm đáp ứng “nhu cầu xanh” của người tiêu dùng và xã hội, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trước các đối thủ.

Những thuật ngữ tương đồng với Marketing xanh: Marketing môi trường, Marketing sinh thái dùng để chỉ hoạt động marketing các loại sản phẩm được cho là tốt cho môi trường.

Hoạt động marketing xanh bắt nguồn từ ba nguyên nhân chính sau: (1) “phát triển bền vững” trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhân loại, chính phủ các nước xây dựng hệ thống luật pháp điều chỉnh về môi trường với những quy định nghiêm ngặt; (2) sự “thức tỉnh lương tâm bảo vệ môi trường” thúc đẩy phong trào “tiêu dùng xanh” phát triển; (3) sự tồn tại của hệ thống “hàng rào kỹ thuật” trong thương mại quốc tế dưới cái ô “môi trường xanh”

Ý nghĩa: hoạt động Marketing xanh giúp bảo vệ môi trường sống và sức khoẻ của người tiêu dùng. Qua đó, doanh nghiệp tạo được hình ảnh tốt đối với người tiêu dùng.

 

Latest News