03:12:01 01-10-2023
Home Dictionary M Marketing trực tiếp

Marketing trực tiếp

E-mail Print PDF
Marketing trực tiếp (Direct Marketing) là hệ thống marketing hoạt động thường xuyên có sự tương tác của một số các phương tiện quảng cáo và truyền thông nhằm tạo ra các phản ứng và giao dịch (có thể đo lường) của một khu vực thị trường.

Mục tiêu của marketing trực tiếp là cung cấp cho khách hàng những thông tin về sản phẩm có thể đáp ứng nhu cầu và ước muốn của họ và tạo ra các hưởng ứng tích cực tức thì của khách hàng. Đứng từ phía các doanh nghiệp, marketing trực tiếp là một phương pháp hiệu quả để tiếp cận thị trường và khuếch trương  danh tiếng. Marketing trực tiếp giúp tiết kiệm phần lớn các chi phí phát sinh trước, trong  và sau khi bán (so với các dạng thức marketing truyền thống). Marketing trực tiếp giúp doanh nghiệp sử dụng một cách có hiệu quả các nguồn lực trong trường hợp doanh nghiệp có quy mô nhỏ, đặc biệt khi hướng tới các đoạn thị trường rời rạc với nhu cầu đặc trưng.

Các phương thức Marketing trực tiếp: marketing trực tiếp qua thư (direct mail), marketing trực tiếp qua catalog (mail order), tiếp thị từ xa (telemarketing), tiếp thị tận nhà (door-to-door marketing), quảng cáo có phúc đáp (direct response advitising)

Các yếu tố quyết định sự thành công của Marketing trực tiếp: cơ sở dữ liệu (database), chào hàng (offer), sáng tạo (creative), phương tiện giao tiếp (media), tổ chức thực hiện (organizing), dịch vụ khách hàng (customer service.

 

Latest News