02:26:07 01-10-2023
Home Dictionary M Marketing địa phương

Marketing địa phương

E-mail Print PDF
Marketing địa phương là tập hợp các chương trình hoạt động được địa phương thực hiện nhằm cải thiện khả năng cạnh tranh và phát triển kinh tế. Các chương trình đó bao gồm:

Hoàn thiện toàn diện cách thức, thủ tục cũng như nhận thức về vai trò và chức năng của các công cụ khuyến khích tài chính.

Tái cấu trúc tổ chức theo cách có thể kiểm soát tốt hơn, qua đó xây dựng cho địa phương một hình ảnh mới triển vọng hơn, hấp dẫn hơn. Những chương trình marketing nhằm tạo cho địa phương những đặc tính khác biệt nhân tạo chứ không phải những yếu tố tự nhiên như vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên. Các chương trình marketing hiệu quả sẽ giúp địa phương trở nên hấp dẫn hơn. Trong đánh giá của các nhóm khách hàng mục tiêu_ nhà đầu tư, của các chính sách đủ tâm và tài, các du khách có khả năng chi trả và những công dân được đào tạo chuyên môn. Nói cách khác marketing địa phương là hệ thống các chương trình hành động chủ động nhằm thay đổi trình trạng kinh tế xã hội của địa phương theo chiều hướng tốt hơn.

 

Latest News