08:00:31 13-08-2022
Trang chủ Hoạt động Đảng Chương trình Gala Giám đốc doanh nghiệp - 30 năm hội ngộ

Chương trình Gala Giám đốc doanh nghiệp - 30 năm hội ngộ

Email In PDF.

Tổ chức sáng ngày thứ 7, 10 tháng 11 năm 2012

Tại Trường cán bộ Quản lý NN & PTNT II TP Hồ Chí Minh

A.    TIẾP ĐÓN ĐẠI BIỂU & CHỤP HÌNH LƯU NIỆM: 8h – 9h

B.     VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG (1): 9h – 9h30

C.    CHƯƠNG TRÌNH GALA

1)     9h30 – 9h45: Tuyên bố lý do & Chúc mừng đại biểu (Thầy Hoàng & Cô Quỳnh)

2)     9h45 – 10h00: Lời dẫn: “Chặng đường 30 năm thành lập và phát triển khoa QTDN”  - TS Nguyễn Thị Xuân Lan, Trưởng khoa Tài chính - Kế toán

3)     10h00 - 10h5: Đại diện cựu Học viên phát biểu trí ân – Anh Hồng

4)     10h05 – 10h10: Giảng viên phát biểu – ThS. Phạm Thị Thanh Hoa     

5)     10h10 – 10h20 :  “Định hướng phát triển của nhà trường và khoa QTKD, khoa TC-KT”   - TS Đinh Công Tiến, Phó hiệu trưởng nhà trường

         VĂN NGHỆ CHÚC MỪNG (2): 10h 20 – 10h 25

6)     10h25 – 10h35: “Nhu cầu hợp tác đào tạo của Doanh nghiệp với Khoa và nhà trường” – Đại diện Công ty

7)     10h35 – 10h40: Đáp từ - TS. Nguyễn Thế Phong, Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh

8)     10h45 – 11h55: Tặng hoa các Thầy, Cô nhân ngày Nhà Giáo

         VĂN NGHỆ TÔN VINH NHÀ GIÁO (3): 10h55 – 11h00

9)      11h00 :  Liên hoan  & Giao lưu hữu nghị

 

Trưởng ban tổ chức

TS. Đinh Công Tiến

 

Tin mới nhất