11:55:18 27-09-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành C Cước suất tàu chợ

Cước suất tàu chợ

Email In PDF.
Cước suất tàu chợ (Berth rates or Liner rates): Dùng để chỉ loại cước áp dụng riêng biệt cho chuyên chở bằng tàu chợ và thường được tập hợp thành biểu cước tàu chợ (Liner Freight Tariff). Cước suất tàu chợ được tính dựa trên cơ sở: trọng lượng (Weight), thể tích (Measurement) hoặc giá trị (Value) của mặt hàng chuyên chở mà người chuyên chở tùy ý chọn và áp dụng sao cho có lợi nhất cho mình.
 

Tin mới nhất