03:21:01 28-01-2023
Home Research Conferences Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp

E-mail Print PDF

ThS. Phạm Thị Phương Loan

Xây dựng và tăng chất lượng nguồn nhân lực bao gồm hai quá trình: phát triển kỹ năng thông qua giáo dục và khả năng làm việc thông qua lĩnh hội kinh nghiệm dựa trên công nghệ (Lall, 1999). Việc nâng cao nguồn nhân lực còn mang nhiều ý nghĩa khác như trình bày trong bảng sau. Xem chi tiết theo đường link

 

Latest News