03:43:13 01-06-2023
Home Enrolments News for Enrollment Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý kỹ thuật chuyên ngành bảo vệ thực vật và thú y

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý kỹ thuật chuyên ngành bảo vệ thực vật và thú y

E-mail Print PDF

Căn cứ vào công văn số 3042/ĐA-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đề án thi nâng ngạch lên các ngạch chính chuyên ngành Bảo vệ thực vật và Thú y năm 2010.

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao, và đã được sự chấp thuận của Vụ Tổ chức Cán bộ, Trường  Cán bộ Quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II tổ chức chiêu sinh lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý kỹ thuật chuyên ngành bảo vệ thực vật và thú y”.

Đối tượng bồi dưỡng bao gồm các công chức công tác tại các cơ quan Thú y và Bảo vệ thực vật thuộc Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật, các chi cục thú y và chi cục bảo vệ thực vật tỉnh, TP trực thuộc Trung Ương.

 

Vui lòng tải tập tin Thông báo chiêu sinh để biết mọi chi tiết về lớp học.

 

Latest News