21:31:58 09-06-2023
Trang chủ Tuyển sinh Tin tuyển sinh Lớp tập huấn Khai báo thuế và quyết toán thuế

Lớp tập huấn Khai báo thuế và quyết toán thuế

Email In PDF.

Năm 2011 là năm diễn ra với nhiều thay đổi về chế độ chính sách kế toán và qui định về thuế. Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II tổ chức lớp tập huấn “KHAI BÁO VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2011”.

Lớp học diễn ra trong 1 ngày (03/03/2012, giờ hành chính).

 Xin vui lòng tải tập tin Thông báo chiêu sinh để biết mọi chi tiết về lớp học.

 

Tin mới nhất