22:52:24 27-03-2023
Home Enrolments News for Enrollment Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính 2012

Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính 2012

E-mail Print PDF

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II mở "Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính khóa 8/2012" cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp.

Lớp học khai giảng ngày 12 tháng 03 năm 2012, chia thành 04 đợt tập trung, mỗi đợt tối đa 2 tuần (học liên tục từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, giờ hành chính).

Mọi chi tiết về lớp học vui lòng tải các tập tin sau:

  1. Thông báo chiêu sinh
  2. Mẫu đăng ký
  3. Giấy báo nhập học

 

 

Latest News