13:58:54 22-03-2023
Home Dictionary L Lợi ích có thể bảo hiểm

Lợi ích có thể bảo hiểm

E-mail Print PDF
Lợi ích có thể bảo hiểm (Insurable interest) là lợi ích tài chính của một cá nhân/tổ chức/dịch vụ / hàng hóa mà khả năng tổn thất về mặt tài chính có thể xác định được và tính giá, và khả năng đó bảo đảm việc mua bảo hiểm
 

Latest News