01:44:40 01-10-2023
Trang chủ Hoạt động Đảng Khai giảng lớp “Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, hướng dẫn bán hàng theo combo và một số hình thức khác”

Khai giảng lớp “Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, hướng dẫn bán hàng theo combo và một số hình thức khác”

Email In PDF.

Ngày 06/6/2023, Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định tổ chức Khai giảng lớp “Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, hướng dẫn bán hàng theo combo và một số hình thức khác”.

 

(Ảnh lưu niệm với tập thể lớp tập huấn)

Học viên là Cán bộ quản lý, nhân viên thuộc các HTX tham gia Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án "Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Bình Định và một số HTX có khả năng nhân rộng mô hình.

(TS. Trần Minh Hải – Phó Hiệu trưởng Trường Chính sách công và PTNT)

Mục tiêu lớp học nhằm trang bị cho học viên các kỹ năng liên kết, xây dựng các đầu mối để cung cấp nông sản, thiết kế combo nông sản để chào hàng với các nhà bán lẻ chuyên nghiệp, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm cho HTX và người dân.

 

Tin mới nhất