11:40:21 27-09-2023
Trang chủ Hoạt động Đảng Thông báo về việc Lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác mặt bằng

Thông báo về việc Lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác mặt bằng

Email In PDF.
Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng kính mời các tổ chức, đơn vị có năng lực, chức năng theo quy định của pháp luật tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; Vui lòng tải file nội dung thông tin Thông báo tại đây.
 

Tin mới nhất