11:03:22 27-09-2023
Home Hoạt động Đảng Thông báo kế hoạch tuyển dung viên chức năm 2022

Thông báo kế hoạch tuyển dung viên chức năm 2022

E-mail Print PDF
Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 đến các ưng viên có nhu cầu; vui lòng tải file nội dung tại đây file mẩu đăng ký tuyển dụng; Trân trọng./.
 

Latest News