03:21:36 26-03-2023
Home Enrolments News for Enrollment Thông báo kết quả xét tuyển (vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức của Trường năm 2022

Thông báo kết quả xét tuyển (vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức của Trường năm 2022

E-mail Print PDF
Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II; Thông báo kết quả xét tuyển (vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức của Trường năm 2022; Vui lòng tải file nội dung về tại đây, Trân trong./.
 

Latest News