22:45:39 02-12-2021
Home Hoạt động Đảng Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản

E-mail Print PDF
Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II. Trân trọng kính mời các tổ chức, đơn vị có chức năng theo quy định tham gia tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản; Vui lòng tải file về xem nội dung. 
 

Latest News