12:38:47 27-09-2023
Trang chủ Hoạt động Đảng Thông báo về việc tổ chức lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính khóa 50, năm 2021

Thông báo về việc tổ chức lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính khóa 50, năm 2021

Email In PDF.
Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II, trân trọng thông báo đến quý cơ quan đơn vị thông báo kế hoạch tổ chức lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính khóa 50, năm 2021; xin vui lòng tải file về xem nội dung thông báo.
 

Tin mới nhất