02:19:38 01-06-2023
Trang chủ Nghiên cứu Khoa học Hội thảo Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Email In PDF.
Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và phát triển nông thôn II, trân trọng thông báo đến quý cơ quan, đơn vị và các tổ chức cá nhân; Thông báo về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, xin vui lòng tải file về để xem nội dung 
 

Tin mới nhất