15:53:34 03-08-2020
Trang chủ Hoạt động Đảng Thông báo Kết quả chấm thầu gói thầu cho thuê bãi giữ xe đạp- xe máy

Thông báo Kết quả chấm thầu gói thầu cho thuê bãi giữ xe đạp- xe máy

Email In PDF.
Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II, Thông báo kết quả chấm thầu gói thầu cho thuê bãi giữ xe đạp - xe máy (tải file tại đây)
 

Tin mới nhất