03:57:38 24-05-2019
Trang chủ

Thông báo mời thầu gói thầu thuê mặt bằng tầng 4 làm văn phòng làm việc

Email In PDF.

Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II, kính mời các tổ chức, cá nhân, đơn vị có nhu cầu, có chức năng tương đồng phù hợp với hoạt động của trường tham gia đấu thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn thuê mặt bằng tại tầng 4, tòa nhà Hành chính Hiệu bộ;